Parsin.mihanblog.com

www.jalalvandi.ir

Parsin.mihanblog.com

www.jalalvandi.ir

رایانشانی خود را وارد کنید و آخرین مطالب را روزانه دریافت کنید:

توضیحات درباره خبرنامه

نسل ما دهه پنجاهی ها با این اهنگای سعید خیلی خاطره داره

یکی از زیبا ترین هاش رو براتون قرار میدم گوش بدید

امتاسفانه این خواننده ی خوب با اینکه صدا و موزیک های بسیار شنیدنی داشت،اما از معروفیت چندانی برخوردار نبود!این واقعا ناراحت کنندس

سعید پور سعید اصفهانی

پخش:

موزیک یلدا-سعید پور سعید