Parsin.mihanblog.com

www.jalalvandi.ir

Parsin.mihanblog.com

www.jalalvandi.ir

رایانشانی خود را وارد کنید و آخرین مطالب را روزانه دریافت کنید:

توضیحات درباره خبرنامه

شهر هرت جاییست که..........

چهارشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۳، ۰۷:۵۱ ب.ظ

- شهر هرت جایی است که دروغ میگویند ولی میگویند دروغگو سگ است و دشمن خداست .
- شهر هرت جایی است که روزنامه ها زیادند و خبرها فراوانتر از زیاد و ازدیاد خبرهای کذب ذهنهای کاذب را میرشداند
و ریشه آدمی را میخشکاند
- شهر هرت جایی است که تا میگویی پخ از ترسشان اسلحه میکشند .
- شهر هرت جایی است که به زور اداره میشود و و اداره کنندگانش چنگ زنان خوبی هستند .
- شهر هرت جایی است که هر که را خوش آید به کار آید و آن زمان که او را خوش نیاید سریعا" به زیر آید .
- شهر هرت جایی است که کلمات چیز دیگر معنی میکند برای مثال سکوت به معنای فحش به حساب می آید و الله نوعی کلمه و رمز جهت شورش .
- شهر هرت جایی است که شادی در آن حرام است و صدای دست اگر بیش از 5 جفت باشد شورش حساب میشود .
- شهر هرت جایی است که هر چه آنها میگویند بقیه باید بگویند چشم ولا غیر .
- شهر هرت جایی است که حرف حرف نوروزیه ... !!!
- شهر هرت جایی است که مردمانش نباید چپ نگاه کنند ، کج راه روند ، رنگی بپوشند ، زیاد حرف بزنند ، شاکی باشند ، به حرف دیگران هم گوش دهند ، فکر کنند ، تصمیم بگیرند ، نظراتشونو بیان کنند .
- شهر هرت جایی است که آژادی بیان برای لالها بلامانع می باشد ولیک برای سخنوران ، بیان یعنی تحریک افکار عمومی .
- شهر هرت جایی است که یک روز با اساتید و نوابغش فخر میفروشد و در روزی دیگر آنها را به پایه تختی میفروشد .
- شهر هرت جایی است که خاص است و همگان بر آن نظر دارند ، بنابراین باید آن را از دست مریخیها حفظ کرد .
- شهر هرت جایی است که از ابتدا هرت نبود بلکه به تدریج و در طی تلاشهای بی وقفه بعضیها به جایگاه هرتیت رسید .
- شهر هرت جایی است که غورباقه هم هفت تیر کش میشود .
- شهر هرت جایی است که که دانشجو سر کلاس فلسفه از استاد پرسید افلاطون چیه ؟؟.
- شهر هرت جایی است که حکم خدا بودن ، توسط بنده خدا صادر میشود .
- شهر هرت جایی است که با متجاوزین برخورد میشود ولی کلی تجاوزگر در خود نهان دارد .
- شهر هرت جایی است که جایی است که آدم نداند شکایت از که به چه واز چه به که برد
- شهر هرت جایی است که مسئولان آن یکدنه و لجباز مانع از برگزاری هر حرکت فزهنگی شوند
- شهر هرت جایی است که مدافع حقوق بشر است ولی حقوقی برای بشرش قائل نیست .
- شهر هرت جایی است که با همه چیز شوخی میشود ، با نور ، با عقل وشعور ، با پیر و جوون ، با یک جرعه نون ، با جون و پوست و خون و در نهایت با خدای زمین و اسمون ... وبا این بازیها سر خیلیها گرم میشود ، داغ میشود ، باد میشود و آنگاه خدا از یاد میرود .
- شهر هرت جایی است که دکترها جون میدهند تا دکترشوند ولی هستند عده ای که چیز دیگری داده اند و به راحتی دکتری گرفته اند و همچنان به ریش تک تک دکتران میخندند و بر آنها حکم میرانند .
- شهر هرت جایی است که مفسدان مالی در صدد مقابله با مفسدان مالی هستند !!!!
- شهر هرت جایی است که آمارش غلط است ولی به غلط ، آمارها درست میکنند .
- شهر هرت جایی است که گِل زیاد دارد و در آن مانده ، زیادتر ، ولیک پیشنهاد چهار نعل رفتن به دیگرشهرها میدهند .
- شهر هرت جایی است که 95% مردمانشان خوب و همیشه در صحنه هستند ولی بیش از 70% همانها شورشی به حساب می آیند و باید با آنها برخورد کرد .
- اصلا" به این شهر اشاره نمیکنم و نمیگویم که آن اسرائیل است .
- شهر هرت جایی است که من و تو آن را ندیدیم و اصلا" و ابدا" به جز نمونه اشاره شده وجود خارجی ندارد و اینها همه تخیلاتی است که وتوس به زبان آورد تا بدانیم که شهر هرت در نبودش ، بود است و بودنش کند نابود ،

"چقدر آشناس این شهر هرت"